Scheidingsbegeleiding

Scheidingsbegeleiding door LPO Mediation / Bart van den Bersselaar

Scheiden is moeilijk. De periode waarin beslissingen moeten worden genomen is vaak zwaar voor alle partijen. Emoties maken het niet eenvoudiger om samen overeenstemming te bereiken over bepaalde elementaire zaken. Het overzicht, en in het verlengde hiervan het perspectief op goede en weloverwogen afspraken, dreigen verloren te gaan. De situatie kan zelfs escaleren.

Wij zijn ervan overtuigd dat scheidingen op een betere manier begeleid kunnen worden dan nu vaak het geval is. In Nederland is het op dit moment gebruikelijk om iemand bij de hand te nemen die ofwel juridisch (advocaat of notaris) of financieel (accountant of financieel planner) deskundig is, ofwel in staat is de communicatie tussen de partijen te bevorderen (mediator).

Wij brengen de vaardigheden van deze drie beroepsgroepen bij elkaar. Wij zijn namelijk van mening dat goede begeleiding bestaat uit zowel betrokkenheid op het sociale en emotionele vlak als deskundigheid op het gebied van alle formele aspecten.

Bij ons legt u de regie van uw scheiding in handen van een betrokken adviseur die met u het gehele scheidingsproces doorloopt. Deze adviseur zorgt ervoor dat u in deze lastige periode geheel wordt ontzorgd ten aanzien van alle formele aspecten van de scheiding. Daarbij houdt hij de belangen van alle betrokken partijen in het oog.

Wij zijn aangesloten bij het door de ScheidingsDeskundige gefaciliteerde samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. De aangesloten leden met verschillende ervaring en achtergrond versterken elkaar door kennis en vaardigheden te delen. Daarnaast werken wij met hoogwaardige documenten en houden wij onze kennis op het gebied van echtscheidingen middels bijeenkomsten, educatie, vakliteratuur en nieuwsbrieven bij.

Waarom kiest u voor LPO Mediation?

Zorgvuldige begeleiding van uw scheiding

 • Bemiddelingsvaardigheden voor goede begeleiding op sociaal emotioneel gebied.
 • Uitgebreide kennis van het familierecht voor begeleiding ten aanzien van de juridische aspecten.
 • Specialist ten aanzien van alle financiële en fiscale zaken die belangrijk zijn bij een scheiding.

Het in kaart brengen van alle onderdelen die voor uw scheiding relevant zijn.

 • Dit geeft u inzicht in alle onderdelen die voor uw scheiding van belang zijn. Bij veel scheidingen worden bepaalde onderdelen vergeten. Dit heeft als gevolg dat soms jaren na de scheiding ex-partners weer om tafel moeten om afspraken te maken, de scheiding begint dan weer gedeeltelijk op nieuw. Onze aanpak zorgt ervoor dat er niets vergeten wordt.
 • In onderling overleg wordt afgesproken bij welke onderdelen u begeleiding wenst. U krijgt maatwerk.

Mediator: Bart van den Bersselaar

LPO Mediation

Belangrijkste voordelen van LPO Mediation:

 • Partijen doorlopen samen het scheidingsproces. Ze maken in gezamenlijk overleg afspraken over de verschillende onderdelen. U heeft de scheiding in eigen hand. Wij hebben een voortrekkersrol en brengen onze deskundigheid in.
 • Een overlegscheiding met behulp van een deskundige scheidingsbegeleider heeft in de praktijk een hoge slaagkans: circa 75% komt er in goed overleg samen uit.
 • De relatie tussen betrokkenen wordt niet onnodig beschadigd door een juridische procedure. Het proces is gericht op uw toekomst. Zeker als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, is dit extra belangrijk. Ondanks dat u geen partners meer van elkaar bent, blijft u wel gezamenlijk de ouders van uw kinderen.
 • Een scheiding waarbij advocaten partijen bijstaan kost gemiddeld € 8.000. Onze dienstverlening kost aanzienlijk minder.
 • Bart van den Bersselaar is deskundig op alle onderdelen die in een scheidingproces aan de orde komen. Hierdoor heeft u één persoon die u begeleidt met uw volledige scheiding.
 • Onze begeleiding kenmerkt zich door duidelijke communicatie en betrokken begeleiding.