Kosten

Als mediator sta ik voor transparantie, openheid en eerlijkheid gedurende het hele proces en dat geldt dus ook voor de kosten die gemoeid zijn met de echtscheiding.

Ik werk met een uurtarief van € 135,00 per uur (inclusief BTW).

Hierbij zorg ik voor een efficiënt en doelgericht traject om de kosten voor jullie zo laag mogelijk te houden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de tijd en aandacht die nodig is!

Het is lastig om precies aan te geven hoeveel het hele traject gaat kosten, omdat van tevoren niet precies vaststaat hoeveel gesprekken nodig zijn om over alle onderwerpen goede afspraken te maken.

De ene scheiding is nu eenmaal wat complexer dan de andere en dat betekent dat bij de ene scheiding meer gesprekken nodig zijn dan bij de andere.

Gemiddeld zijn bij een mediationtraject 3 tot 5 gesprekken van 1,5 tot 2 uur nodig om een scheiding goed en volledig af te wikkelen.

Daarnaast maak ik nog uren voor de alimentatieberekening(en), het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het opstellen van het ouderschapsplan (indien van toepassing).

De advocaat waar ik mee samenwerk stelt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding op en zal dit samen met jullie en mij bespreken.

Daarna dient hij de stukken in bij de rechtbank en zorgt voor de verdere afwikkeling (akte van berusting, verzoek inschrijving en inschrijving echtscheidingsbeschikking bij de gemeente).

Dit betekent dat jullie naast de kosten voor mijn werkzaamheden ook de volgende kosten betalen gedurende het traject:

  • Advocaatkosten m.b.t. het indienen van alle stukken bij de rechtbank.
  • Griffierechten: dit zijn de kosten van de behandeling van jullie zaak door de rechter, deze zijn openbaar en terug te vinden via deze link: Kosten echtscheiding | Rechtspraak
  • Legeskosten: bij de gemeente moeten jullie een aantal uittreksels uit de burgerlijke stand opvragen. De kosten hiervoor bedragen ca. € 14,00 per akte.

Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek maak ik een gedetailleerde offerte die volledig op jullie situatie is afgestemd, zodat van tevoren glashelder is waar jullie aan toe zijn.

Dus geen onaangename verrassingen of verborgen kosten!

Zo kunnen jullie je aandacht volledig richten op de afspraken die gemaakt moeten worden over de toekomst van jullie en die van jullie kinderen.

De afspraken over de kosten leg ik van tevoren vast in de mediationovereenkomst.

Meestal betalen partijen allebei de helft van alle kosten maar het staat jullie natuurlijk vrij om hier andere afspraken over te maken.